APP下载
首页
>
医疗卫生
>
药药药啦啦啦啦啦啦啦
搜索
药药药啦啦啦啦啦啦啦
题库章节

药药药啦啦啦啦啦啦啦(1)

题数量:50 题
2022-10-01 12:38:44

药药药啦啦啦啦啦啦啦(2)

题数量:25 题
2022-10-01 13:42:20

药药药啦啦啦啦啦啦啦(3)

题数量:25 题
2022-10-01 13:44:01

药药药啦啦啦啦啦啦啦(4)

题数量:25 题
2022-10-01 13:45:42

药药药啦啦啦啦啦啦啦(5)

题数量:20 题
2022-10-01 13:46:58

药药药啦啦啦啦啦啦啦(6)

题数量:10 题
2022-10-01 13:48:05

药药药啦啦啦啦啦啦啦(7)

题数量:16 题
2022-10-01 13:49:35

药药药啦啦啦啦啦啦啦(8)

题数量:40 题
2022-10-01 13:50:49

药药药啦啦啦啦啦啦啦(9)

题数量:25 题
2022-10-01 13:52:19

药药药啦啦啦啦啦啦啦(10)

题数量:20 题
2022-10-01 13:53:32

药药药啦啦啦啦啦啦啦(11)

题数量:25 题
2022-10-01 13:54:45

药药药啦啦啦啦啦啦啦(12)

题数量:10 题
2022-10-01 13:56:13

药药药啦啦啦啦啦啦啦(13)

题数量:25 题
2022-10-01 13:57:51

药药药啦啦啦啦啦啦啦(14)

题数量:25 题
2022-10-01 13:59:02

药药药啦啦啦啦啦啦啦(15)

题数量:25 题
2022-10-01 14:00:57

药药药啦啦啦啦啦啦啦(19)

题数量:20 题
2022-10-22 13:54:41

药药药啦啦啦啦啦啦啦(22)

题数量:41 题
2022-10-22 13:56:47

药药药啦啦啦啦啦啦啦(25)

题数量:40 题
2022-10-22 14:04:37

药药药啦啦啦啦啦啦啦(26)

题数量:25 题
2022-10-22 14:05:59

药药药啦啦啦啦啦啦啦(29)

题数量:25 题
2022-10-22 14:07:09

药药药啦啦啦啦啦啦啦(34)

题数量:40 题
2022-10-22 14:08:26

药药药啦啦啦啦啦啦啦(34(2))

题数量:40 题
2022-10-23 22:04:07

药药药啦啦啦啦啦啦啦(35)

题数量:25 题
2022-10-23 22:05:48
跳转答题
使用试题通APP扫码答题
微信扫码或长按识别进入答题
10.(4分)单选题
治疗诺卡菌属感染的首选药物是
点击查看题目
19.(2.5分)单选题
阿米卡星的作用特点是
点击查看题目
3.(4分)单选题
有关受体的错误描述是
点击查看题目
1.治疗伴有消化性溃疡的高血压患者首选
点击查看题目
12.(4分)单选题
下述哪种剂量可产生副反应
点击查看题目
20.(5分)单选题
心肌梗死后稳定型心绞痛或心力衰竭患者推荐使用的药物是
点击查看题目
25.(4分)单选题
糖皮质激素不用于
点击查看题目
39.(2.5分)单选题
金黄色葡萄球菌引起的骨髓炎最佳选药是
点击查看题目
3.(4分)单选题
药时曲线升支的坡度陡表示
点击查看题目
10.(4分)单选题
属于去甲肾上腺素能神经的是
点击查看题目
药药药啦啦啦啦啦啦啦
首页
>
医疗卫生
>
药药药啦啦啦啦啦啦啦
章节

药药药啦啦啦啦啦啦啦(1)

题数量:50 题
2022-10-01 12:38:44

药药药啦啦啦啦啦啦啦(2)

题数量:25 题
2022-10-01 13:42:20

药药药啦啦啦啦啦啦啦(3)

题数量:25 题
2022-10-01 13:44:01

药药药啦啦啦啦啦啦啦(4)

题数量:25 题
2022-10-01 13:45:42

药药药啦啦啦啦啦啦啦(5)

题数量:20 题
2022-10-01 13:46:58

药药药啦啦啦啦啦啦啦(6)

题数量:10 题
2022-10-01 13:48:05

药药药啦啦啦啦啦啦啦(7)

题数量:16 题
2022-10-01 13:49:35

药药药啦啦啦啦啦啦啦(8)

题数量:40 题
2022-10-01 13:50:49

药药药啦啦啦啦啦啦啦(9)

题数量:25 题
2022-10-01 13:52:19

药药药啦啦啦啦啦啦啦(10)

题数量:20 题
2022-10-01 13:53:32

药药药啦啦啦啦啦啦啦(11)

题数量:25 题
2022-10-01 13:54:45

药药药啦啦啦啦啦啦啦(12)

题数量:10 题
2022-10-01 13:56:13

药药药啦啦啦啦啦啦啦(13)

题数量:25 题
2022-10-01 13:57:51

药药药啦啦啦啦啦啦啦(14)

题数量:25 题
2022-10-01 13:59:02

药药药啦啦啦啦啦啦啦(15)

题数量:25 题
2022-10-01 14:00:57

药药药啦啦啦啦啦啦啦(19)

题数量:20 题
2022-10-22 13:54:41

药药药啦啦啦啦啦啦啦(22)

题数量:41 题
2022-10-22 13:56:47

药药药啦啦啦啦啦啦啦(25)

题数量:40 题
2022-10-22 14:04:37

药药药啦啦啦啦啦啦啦(26)

题数量:25 题
2022-10-22 14:05:59

药药药啦啦啦啦啦啦啦(29)

题数量:25 题
2022-10-22 14:07:09

药药药啦啦啦啦啦啦啦(34)

题数量:40 题
2022-10-22 14:08:26

药药药啦啦啦啦啦啦啦(34(2))

题数量:40 题
2022-10-23 22:04:07

药药药啦啦啦啦啦啦啦(35)

题数量:25 题
2022-10-23 22:05:48
跳转答题
使用试题通APP扫码答题
题目
10.(4分)单选题
治疗诺卡菌属感染的首选药物是
查看题目
19.(2.5分)单选题
阿米卡星的作用特点是
查看题目
3.(4分)单选题
有关受体的错误描述是
查看题目
1.治疗伴有消化性溃疡的高血压患者首选
查看题目
12.(4分)单选题
下述哪种剂量可产生副反应
查看题目
20.(5分)单选题
心肌梗死后稳定型心绞痛或心力衰竭患者推荐使用的药物是
查看题目
25.(4分)单选题
糖皮质激素不用于
查看题目
39.(2.5分)单选题
金黄色葡萄球菌引起的骨髓炎最佳选药是
查看题目
3.(4分)单选题
药时曲线升支的坡度陡表示
查看题目
10.(4分)单选题
属于去甲肾上腺素能神经的是
查看题目
试题通小程序
试题通app下载